Vækstmuligheder i

yderområderne

 

Kontakt: Telefon 2518 0364 eller kiju@guldborgsund.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisering af projektet

 

En projektstyregruppe med deltagere fra de tre kommuner står for såvel projektledelse og projektstyring som projektudvikling, og den mødes den første tirsdag i hver måned.

 

Projektet har desuden en fast referencegruppe med deltagere fra Østdansk Turisme og Grønt Center, og her holdes halvårlige møder.

Projektet har desuden en række samarbejdsparter, hvor de respektive turismeorganisationer er vigtige medspillere, og der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper efter behov.